FormaX - výrobca reklamy

Živnosť bola založená v júni roku 1985.

Postupne sme sa transformovali na registrovanú ochrannú známku FormaX - výrobca reklamy.

Team pracovníkov sa profesionálne venuje odboru reklamy a propagácie od roku 1973 so špecializáciou na práce aranžérske, grafické, návrhárske a písmomaliarske.

V súčasnosti firma vlastní moderné počítačové vybavenie pre spracovanie počítačovej grafiky a podporu automatického vyrezávanie do fólií.

Na základe praxe a bohatých odborných skúseností firma FormaX ponúka služby na profesionálnu výrobu reklamy:

  • Firemné automobily / písané farbou i lepené fóliou
  • Informačné systémy / interné i externé aj s montážou
  • Realizácia billboardov / kusové a malé série, nie prenájom
  • Realizácia výstav a expozícií / s vlastným návrhom aj reprodukčná grafika
  • Transparenty a markízy / na rámoch i voľné, písané farbou alebo lepené fóliou
  • Veľkoplošné steny / betónové, omietané, plechové, drevené písané farbou alebo lepené fóliou
  • Výkladové plochy / návrhy a realizácia fóliou
  • Reklamné tabule / písané farbou i lepené fóliou
  • Firemné štíty / písané farbou i lepené fóliou
  • Písmomaliarske práce / ručné písanie farbou
  • Výstavy a expozície / realizácia fóliou