FormaX - výrobca reklamy

Živnosť bola založená v júni roku 1985.

Postupne sme sa transformovali na registrovanú ochrannú známku FormaX - výrobca reklamy.

Team pracovníkov sa profesionálne venuje odboru reklamy a propagácie od roku 1973 so špecializáciou na práce aranžérske, grafické, návrhárske a písmomaliarske.

V súčasnosti firma vlastní moderné počítačové vybavenie pre spracovanie počítačovej grafiky a podporu automatického vyrezávanie do fólií.

Na základe praxe a bohatých odborných skúseností firma FormaX ponúka služby na profesionálnu výrobu reklamy:

 • Firemné automobily / písané farbou i lepené fóliou
 • Informačné systémy / interné i externé aj s montážou
 • Realizácia billboardov / kusové a malé série, nie prenájom
 • Realizácia výstav a expozícií / s vlastným návrhom aj reprodukčná grafika
 • Transparenty a markízy / na rámoch i voľné, písané farbou alebo lepené fóliou
 • Veľkoplošné steny / betónové, omietané, plechové, drevené písané farbou alebo lepené fóliou
 • Výkladové plochy / návrhy a realizácia fóliou
 • Reklamné tabule / písané farbou i lepené fóliou
 • Firemné štíty / písané farbou i lepené fóliou
 • Písmomaliarske práce / ručné písanie farbou
 • Výstavy a expozície / realizácia fóliou