OCENENIA FIRMY FormaX

Ocenenie Zlatý Leonardo, diplom a plaketa udelené za najkreatívnejšiu expozíciu medzinárodného veľtrhu CONECO´2003, kde spoločnosť FormaX realizovala kompletnú grafickú časť stánku firmy Jolly Joker, a.s. :
ocenenie Zlatý Leonardo ocenenie Zlatý Leonardo
Cena ITF Slovakia Ocenenie ÚaD